Villkor Personuppgifter

HÄSTAK är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina betäckningar och hästköp, för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra tjänster.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 0477 –  600 82 mejla till oss på hastak@msn.com eller skriva till HÄSTAK AB  Rörshult 2
360 23 Älmeboda och meddela oss detta. Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Vi ha hingsten du söker