Semin 2020

Betäcka sitt sto med HÄSTAK Hingst
Våra Hingstar verka via färsk el. trp semin

Hingstens avgifter delas upp på två avgifter:
Först en Språngavgift som debiteras så fort stoet seminerats
och sedan en 90 dagars dräktighets avgift,
seminhall-(2)

Samtliga av HÄSTAKs hingstar är fria från WFFS

Hästaks hingstar har mycket hög dräktiget och skulle ditt sto inte bli dräktigt ha du en fri språngavgift (på 2 500) tillgodo till året därpå.

Casanova Hästak
2 500 kr +  8 500 kr vid 90 dgr.

Kannando Hästak, Viking Hästak
2 500 kr +  7 500 kr vid 90 dgr.

Utrillo Hästak
2 500 kr  +  6 000 kr vid 90 dgr. Specialpris till Ponny 2 500 + 3 500 vid 90 dgr

XTop Hästak
2 500 kr + 3 500 kr vid 90 dgr.

Vi lämnar  2 000 kr rabatt till sto placerade i  minst 150.

Vi lämnar rabatt om du betäcker 2 eller fler ston med våra hingstar, Bokat på vår hingstvisning eller Bokat tidigt erbjudandet.
Rabatten dras vid 90 dagars avgiften och kan ej kombineras.

Har du några frågor om hingstarna eller semin
Är Du är välkommen att kontakta Christina eller Anders
Telefon  0477 600 82
Mobil Anders
 070 515 97 90
Mobil Christina
 070 21 66 188

Hästak Semin
två av Hästak egan sto med sina föl som samsas i seminspiltan

Stationsavgifter på HÄSTAK 2020
Seminavgift  2 300 kr
Stationsavgift hingstar i  HÄSTAKs program  1 000 kr
( Stationsavgift övriga hingstar ej i Hästaks program 2 000 kr )
Uppstallning box/ute: sto som få gå med andra sto 125 kr dag/dygn
Uppstallning box: Sto utan föl 175 kr dag/dygn
Sto med föl  box 200 kr dag/dygn
Ponny sto enl. överenskommelse.
Sto på bete el.  ute – inne enligt överenskommelse
Moms tillkommer på samtliga priser
Semin-karlskro

I Seminavgifterna ingår samtliga undersökningar innan och under semineringen, samt dräktighetskontroll vid 17, 35 samt vid 45-90 dagar om det infaller innan 7/8 eller om det görs under vår uppsamlings kväll, kvällar under hösten.
Semin/stationsersättning för hingstar som inte är i Hästaks program gäller för max 3 brunster under säsongen. 

Vi kommer även i år att använda oss av Mats Hästtransport tjänst som  leverera till samtliga stationer i Sverige alla semindagar
Måndag, onsdag och fredag från oss direkt till mottagar stationen med bil eller med flyg
MHAB biltransport 750 :-/skick
MHAB Flygtransport i Sverige 900 :-
Det går också bra att själv hämta semin på HÄSTAK 100:-
Säsongs avgift packning m.m TAI 650:-/säsong

Allra Bästa är att komma med stoet till HÄSTAK

Beställning från hingstar stationerade på HÄSTAK till kl. 11.00. Vid senare tid ring så försöker vi ordna det.
Huvud tappnings dagar är måndag, onsdag & fredag.

Färsk transportsperma skicka vi från Casanova, Kannando , Utrillo, Viking och  XTop Hästak

Samtliga av våra hingstar verka på Semin.
Antingen om du kommer med stoet till vår station eller du åker till din egna station. (Tänk bara på att dräktigheten alltid är högst där hingsten står. här existera inga helgdagar, transporter eller försenade semineringar som kan påverka dräktigheten. samt du slipper fraktkostnader på skicken)

På HÄSTAK betalar du en
Stationsersättning ( Ersättningen stationen få för att seminera stoet, till allt material i samband med undersökning och semineringarna) Man erlägger också en
Seminavgift ( Veterinärens ersättning för undersökning av stoet innan, under brunst och vid dräktighets kontroller vår seminavgift på Hästak gäller hela säsongen på Hästaks hingstar).

Språngavgiften betalas endast en gång per säsong. Man få då tillgång till hingsten hela säsongen. Skulle hingsten av någon anledning inte vara tillgänglig eller man börja tveka på att de båda inte passa för varandra erläggs ingen nu språngavgift om man byter hingst mellan våra egna ägda hingstar.

Du erlägger heller inte någon ny språngavgift om du byter mellan våra egna ägda hingstar på Hästak under säsongen.

90 dagars avgiften betalar du när stoet är dräktig vid 90 dagar. Vid 90 dgr dras även rabatten om du är berättigad till det. som ex. Boka tidigt, Hingstvisning el Flerstons rabatt .
Innan dag 60 ska resultat för sto med plac. i minst 150 vara inskickade till Hästak för att erhålla de 2 000 kr rabatt. 

Om du använde någon av hingstarna i vårt program 2019 svensk eller dansk och den inte blev dräktig eller kastade ha du
En fri språngavgift tillgodo i år 2020 på någon av våra Egna ägda hingstar stationerade hemma hos oss på HÄSTAK. Detta under förutsättning att om stoet inte blir dräktig på första brunst ska du försöka minst en brunst till I annat fall debiteras språngavgift på hingsten du använt.

Kostnaden på stationerna är varierande.
Hör vad som ingår i avgiften. Ett bra jobb spara mycket pengar.
En sak man bör tänka på är. Kolla om stationen känner på stona måndag onsdag fredag. Det är de dagarna man beställer semin på. Var sedan själv noggrann med att kolla upp dräktigheten vid 16, 30, 45 dagar. Är hon inte dr. vid 16 dagar så är hon ju på väg in i brunst igen (så man inte missa den brunst). Har hon släppt fostret vid 33 dagar när man kan ser hjärtslag (så kommer hon ju även nu in i ny brunst) och du kan seminera igen. Följer man bara upp sitt sto riktigt så har man stora chanser att få föl.
Kannando - Dirco - Cortus hingst -18
Har du några frågor om hingstarna eller semin
Är Du är välkommen att kontakta Christina eller Anders
Telefon  0477 600 82
Mobil Anders
 070 515 97 90
Mobil Christina
 070 21 66 188

Vi ha hingsten du söker