Semin 2023

Betäcka sitt sto med HÄSTAK Hingst. Våra Hingstar verka via färsk på HÄSTAK el. trp semin till den seminstation du väljer.
Vi beräkna öppna på Hästak onsdag 19/4.
Behöver du skick innan för av dig i god tid så försöker vi ordna det.

Hingstens avgifter delas upp på två avgifter:
En Språngavgift +  90dgr.dräktighet

seminhall-(2)

Samtliga av HÄSTAKs hingstar är fria från WFFS
och Godkända Premierade i SWB.
Ridponny hingsten XTop Hästak är Bruksprovsvinnare i ASRP
Hästaks hingstar har mycket hög dräktiget. 

Kannando Hästak
3 000 kr I Språngavgift
+  8  000 kr vid 90 dgr.

Viking Hästak, Zezar Hästak & York Hästak
3 000 kr I Språngavgift
+  7  000 kr vid 90 dgr.

Kannando Hästak till ponnysto under 148cm
3 000 kr i Språngavgift
+  5  500 kr vid 90 dgr.

XTop Hästak  Ridponny Hingst
3 000 kr I Språngavgift
+  4  000 kr vid 90 dgr.

På samtliga HÄSTAK hingstar ingår En Foster – Föl försäkring i Agria på 3000 samt veterinärvård på fölet till 120 000
Försäkringen tecknar vi när stoet är dräktig vid 40 dagar.
Det gätter för dig som stoägare att medela oss att stoet kollats och konstateras dräktig vid dag 40 – 45 dagar

Vill du försäkra till stoet och höja fosterförsäkringen gör du det mycket fördelaktigt prata med Agria ombudet
Håkan Astermark 070-620 90 17

2 000:- rabatt om stoet ha placering i 150
1 000:- rabatt till Elitsto, Diplom sto med 9 i hoppning
Rabatten dras på 90 dgr avgiften. Intyg på resultat ska skickas in innan eller direkt efter seminering
Vi lämnar rabatt på dräktighets avgiften om du betäcker 2 eller fler ston med våra hingstar. Rabatterna kan inte kombineras.

Har du några frågor om hingstarna eller semin
Är Du välkommen att kontakta Christina eller Anders Kjellson
Telefon  0477 600 82
Mobil Anders
 070 515 97 90
Mobil Christina
 070 21 66 188

Hästak Semin
två av Hästak egan sto med sina föl som samsas i seminspiltan

Stationsavgifter på HÄSTAK 2023
Seminavgift  2 500 kr
Stationsavgift  HÄSTAK hingstar  1 200 kr

Vi kommer 2023 bara kunna ta emot sto till våra egna Hästak hingstar.

Uppstallning ute/box under semin: Sto som få gå med andra sto 150 kr dag/dygn
Uppstallning box: Sto utan föl 200 kr dag/dygn
Sto med föl  på box 250 kr dag/dygn
Ponny sto enl. överenskommelse.
Sto på bete – fodras i grupp ute 100:- med föl 125:-
Pris på sto som stanna en längre tid enligt överenskommelse.
Ska stoet gå med andra ston måste hon gå barfota bak.
Tänk på att ta av bak skona innan du kommer. Att gå med andra ston stimulera brunsten på stona vilket ökar dräktigheten.
Moms tillkommer på samtliga priser

Vi ansvar inte för skador, sjukdomar på häst, andra djur el. människor ej heller för fordon på vår anläggning.
Ston insemineras helt och hållet på stoägarens kostnad och risk.

Semin-karlskro

I Seminavgifterna ingår samtliga undersökningar innan och under semineringen, samt dräktighetskontroll vid 17, 35 samt vid 45-90 dagar om det infaller innan semin säsongens slut
Skulle stoet enligt veterinärens bedömning behandlas debiteras kostnader för det samt för ev. medicinering.

Vi kommer även i år att använda oss av Mats Hästtransport tjänst som  leverera till samtliga stationer i Sverige alla semindagar
Måndag, onsdag och fredag från oss direkt till mottagar stationen med bil eller med flyg
MHAB biltransport 850 :-/skick
MHAB Flygtransport i Sverige enl. gällande taxa
Det går också bra att själv hämta semin på HÄSTAK 200:-
Säsongs avgift packning m.m TAI 650:-/säsong

Allra Bästa är att komma med stoet till HÄSTAK

Beställning från hingstar stationerade på HÄSTAK till kl. 11.00. Vid senare tid ring så försöker vi ordna det.
Huvud tappnings dagar är måndag, onsdag & fredag.

Färsk transportsperma skicka vi från  Kannando , York, Zezar, Viking och  XTop Hästak

Samtliga av våra hingstar verka på Semin.
Antingen om du kommer med stoet till vår station eller du åker till din egna station. (Tänk bara på att dräktigheten alltid är högst där hingsten står. här existera inga helgdagar, transporter eller försenade semineringar som kan påverka dräktigheten. samt du slipper fraktkostnader på skicken)

På HÄSTAK betalar du en
Stationsersättning ( Ersättningen stationen få för att seminera stoet, till allt material i samband med undersökning och semineringarna) Man erlägger också en
Seminavgift ( Veterinärens ersättning för undersökning av stoet innan, under brunst och vid dräktighets kontroller vår seminavgift på Hästak gäller hela säsongen ).

Språngavgiften betalas endast en gång per säsong. Man få då tillgång till hingsten hela säsongen. Skulle hingsten av någon anledning inte vara tillgänglig eller man börja tveka på att de båda inte passa för varandra erläggs ingen nu språngavgift om man byter hingst mellan våra egna ägda hingstar.

Du erlägger heller inte någon ny språngavgift om du byter mellan våra egna ägda hingstar på Hästak under säsongen.

90 dagars avgiften betalar du när stoet är dräktig vid 90 dagar. Vid 90 dgr dras även rabatten om du är berättigad till det. som ex. Boka tidigt, Hingstvisning el Flerstons rabatt ..

Kostnaden på stationerna är varierande.
Hör vad som ingår i avgiften. Ett bra jobb spara mycket pengar.
Var själv noggrann med att kolla upp dräktigheten vid 16, 30, 45 dagar. Är hon inte dr. vid 16 dagar så är hon ju på väg in i brunst igen (så man inte missa den brunst). Har hon släppt fostret vid 27-30 dagar när man kan ser hjärtslag (så kommer hon ju även nu in i ny brunst) och du kan seminera igen. Följer man bara upp sitt sto riktigt så har man stora chanser att få föl.
Kannando - Dirco - Cortus hingst -18
Har du några frågor om hingstarna eller semin
Är Du är välkommen att kontakta Christina eller Anders
Telefon  0477 600 82
Mobil Anders
 070 515 97 90
Mobil Christina
 070 21 66 188

Vi ha hingsten du söker